Tài liệu kinh tế tuần hoàn (tham khảo)

KINH TẾ TUẦN HOÀN, HƯỚNG ĐẾN MÔ HÌNH KINH TẾ BỀN VỮNG

Kinh tế tuần hoàn là gì? kinh tế tuần hoàn có gì khác biệt hơn so với nền kinh tế tuyến tính?

Vì sao, thời gian gần đây, chính phủ Việt Nam và thế giới lại quan tâm nhiều đến nền kinh tế tuần hoàn (đặc biệt là sau dịch Covid 19) thì mức độ quan tâm này càng sâu sắc hơn.

Cách xây dựng một mô hình kinh doanh theo kinh tế tuần hoàn cụ thể là gì?

Làm thế nào chuyển từ mô hình kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn hoặc áp dụng các nguyên lý kinh tế tuần hoàn vào phát triển kinh tế tuyến tính.

Rất nhiều những câu hỏi đặt ra? và chúng ta đang cần nhiều hơn những mô hình thực tế, những giải pháp được nghiên cứu và ứng dụng vào thực tế doanh nghiệp

Gửi tặng quý anh chị quan tâm đến kinh tế tuần hoàn bộ tài liệu để tham khảo làm rõ thêm những quan điểm:

Link download: TẠI ĐÂY

 

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of