Có bao giờ trong lúc suy nghĩ thoáng qua, bạn cảm thấy bản thân mình như chơi với giữa cuộc sống này, không biết mục đích thật sự mình sinh ra để làm gì?

Và bạn có biết tại vì sao bạn có suy nghĩ như vậy chưa? Đó chính là bạn chưa dành thời gian suy nghĩ cho nhữn việc bạn thực sự muốn trong cuộc sống và cũng chưa xác định được mục tiêu thực sự của cuộc đời mình. Chỉ khi nào bạn xác định chính xác điều bạn mong muốn thì bạn sẽ biết cần tập trung nổ lực vào đâu.

Giải pháp nào dành cho bạn ?

Khóa hoc: “ KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ THIẾT LẬP MỤC TIÊU” của BQ Training sẽ giúp học viên biết cách thiết lập đảm bảo các yếu tố khả thi (S.M.A.R.T) . Đồng thời khóa học này sẽ cung cấp công cụ để có thể thiết lập và quản lý mục tiêu một cách hiệu quả.

Lợi ích của học viên

 • Hiểu, phân biệt và áp dụng được các khái niệm tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu chiến lược, mục tiêu hàng năm, mục tiêu quý, tháng.
 • Phân biệt được các loại mục tiêu khác nhau như mục tiêu phát triển, mục tiêu sản xuất, mục tiêu tài chính, mục tiêu nhân sự.
 • Hiểu và áp dụng được phương pháp thiết kế mục tiêu theo SMARTER
 • Xây dựng và thống nhất  được giữa mục tiêu cá nhân và mục tiêu công việc
 • Hiểu và áp dụng được các công cụ quản lý mục tiêu và công việc

Nội dung khóa học

 • Từ tầm nhìn đến mục tiêu hằng năm

 • Quy trình và nguyên tắc thiết kế mục tiêu

 • Làm sao biết được mục tiêu có khả thi hay không

 • Thiết lập mục tiêu theo thẻ điểm cân bằng (BSC)

 • Quản lý công việc theo mục tiêu (MBO)

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Các bạn đang là quản lý nhóm, bộ phận, chi nhánh, công ty
 • Các bạn muốn nâng cao hiệu suất công việc của mình
 • Các bạn có mong muốn cải thiện và phát triển bản thân
 • Các bạn đang muốn cải thiện kỹ năng thiết lập và quản lý mục tiêu của bản thân mình
 • Các bạn đang muốn có được góc nhìn mới, các góp ý mới từ những chuyên gia, giảng viên nhiều năm kinh nghiệm

Đăng ký mua khóa học: