03 vấn đề mà tôi đã từng gặp và rất nhiều bạn đã gặp, vậy bạn hãy xem mình có nằm trong những vấn đề duới đây không nhé:

 1. Vô cùng áp lực và bận rộn vì có quá nhiều việc chưa thể làm
 2. Không còn thời gian rảnh cho chính mình và gia đình, bạn bè, người thân
 3. Chưa biết cách sắp xếp và ưu tiên công việc nào trước công việc nào, dẫn đến việc mọi thứ bị đảo lộn, và bạn chưa thể hoàn thành công việc gì.

Khóa học: “Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian” do diễn giả Nguyễn Bão Quốc chia sẽ, sẽ giúp bạn có kế hoạch cụ thể để quản lý thời gian một cách khoa học nhất, tránh bị lãng phí thời gian một cách vô bổ.

Khóa học: “Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian” do diễn giả Nguyễn Bão Quốc chia sẽ, sẽ giúp bạn có kế hoạch cụ thể để quản lý thời gian một cách khoa học nhất, tránh bị lãng phí thời gian một cách vô bổ.

Lợi ích của học viên

 • Đâu là nguyên nhân dẫn đến lãng phí thời gian và không hoàn thành các mục tiêu đề ra
 • Phương pháp khoa học và cách thức thực hiện để quản lý thời gian và thiết lập mục tiêu
 • Cách thức triển khai để đưa mực tiêu thành kết quả
 • Đâu là nguyên nhân dẫn đến lãng phí thời gian và không hoàn thành các mục tiêu đề ra
 • Phương pháp khoa học và cách thức thực hiện để quản lý thời gian và thiết lập mục tiêu
 • Cách thức triển khai để đưa mực tiêu thành kết quả
  Phương pháp để nâng cao hiệu suất công việc nhờ quản lý thời gian đúng

Nội dung giảng dạy

 • Cách thức xây dựng mục tiêu, mục tiêu kinh doanh

 • Các nguyên nhân làm bạn mất thời gian và không đạt được mục tiêu

 • Quy trình và nguyên tắc thiết kế mục tiêu

 • Làm sao biết được mục tiêu có khả thi hay không

 • Thiết lập mục tiêu theo thẻ điểm cân bằng (BSC)

 • Quản lý công việc theo mục tiêu (MBO)

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Các cấp quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp;

 • Các Giám đốc chức năng, trưởng/ phó các phòng/ ban/ bộ phận trong doanh nghiệp;

 • Những ai mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quản lý thời gian.

Đăng ký mua khóa học: